Bezpłatne przejazdy dla migrantów wojennych z Ukrainy – tylko do 30 kwietnia 2022 r.

Aktualności

Bezpłatne przejazdy dla migrantów wojennych z Ukrainy przysługują wyłącznie do końca kwietnia br. Od 1 maja 2022 r. obowiązuje odpłatność za przejazd dla wszystkich Obywateli zgodnie z cennikiem opłat wg taryfy normalnej – dotyczy całej siatki połączeń organizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF na liniach w komunikacji regionalnej w powiecie kartuskim, lęborskim, wejherowskim, jak i na kursach do i z Gdańska.

Firma Przewozy Autobusowe Gryf na bieżąco angażuje się w pomoc migrantom – właściciel, Pan Marian Kotecki udostępnia w Muzeum Techniki wojskowej GRYF w Dąbrówce k. Wejherowa miejsca noclegowe i pobytu dla uchodźców. Zrealizowaliśmy do tej pory wielokrotnie transport autokarowy spod wschodniej granicy po całej Polsce. Dwa nasze autokary w ramach pomocy humanitarnej oddelegowane zostały poza granice naszego kraju do miejscowości Biała Cerkiew k. Kijowa.


Якщо Ви громадянин України, то можете користуватися безкоштовним проїздом  до 30 квітня 2022 року. З 1 травня 2022 року проїзд на автобусах буде платний для всiх  також для  громaдян України котрi в`їхали пiсля 24 лютего 2022 року.