Od 1 kwietnia kartuską „jedynką” seniorzy 70+ pojadą bezpłatnie

Aktualności

Ulga „Senior 70+”  – seniorze, kartuską „jedynką” pojedziesz za darmo!

Wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia kartuską „jedynką” od 1 kwietnia 2022 r. pojadą bezpłatnie! Dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu będzie dokument ze zdjęciem stwierdzający wiek (dowód osobisty). Kierowca na czas przejazdu wyda bilet „zerowy” (konieczność pobrania biletu od kierującego autobusem).

Na trasie linii 1 zmienią się także z dniem 1 kwietnia br. dotychczasowe opłaty za przejazd

Zmianie ulegnie także cennik opłat na trasie kartuskiej „jedynki” kursującej w relacji Burchardztwo – Kartuzy – Burchardztwo. Bilet jednorazowy pełnopłatny z dotychczasowej ceny 2,00 zł zmieni się na 3,00 zł (niezależnie od trasy przejazdu). Na bilety jednorazowe nie przysługują zniżki dla uczniów, studentów, emerytów, czy rencistów (nie są to ulgi ustawowe). Bilety miesięczne wzrosną z kwoty 50,00 zł na 60,00 zł (na bilety miesięczne przysługują wszystkie ulgi ustawowe w tym także dla uczniów i studentów, brak tu jednak zniżek dla emerytów, czy rencistów).

Cennik opłat ważny na trasie linii 1 w Kartuzach obowiązujący od 01.04.2022 r. dostępny tutaj.