Taryfa opłat

Komunikacja regionalna PA Gryf

(dotyczy linii w powiecie kartuskim, lęborskim, wejherowskim oraz na liniach 801 i 810 do/z Gdańska)

Taryfa przesiadkowa

Wybierając podróż w relacji wymagającej przesiadki, oferujemy Państwu możliwość skorzystania ze specjalnej taryfy przesiadkowej. W tym celu, Pasażerowie powinni na pierwszym odcinku trasy (przed przesiadką) nabyć zwykły bilet – w cenie wynikającej z taryfy, natomiast przy zakupie biletu w drugim autobusie powinni okazać poprzedni bilet, który uprawniać będzie do skorzystania z ulgi handlowej na przejazd w wysokości 30% od ceny biletu wynikającej z taryfy opłat. Warunkiem uzyskania ulgi jest rozpoczęcie drugiej podróży nie później niż 2 godziny od momentu zakupu pierwszego biletu.
Ulga handlowa nie łączy się z ulgami ustawowymi.
Taryfa przesiadkowa nie obowiązuje na wielokrotne przejazdy tą samą linią wynikające z przerwy w podróży.

 

Stali klienci

Dla stałych klientów korzystających z biletów miesięcznych normalnych przysługuje dodatkowa ulga handlowa w wysokości 10%, którą otrzyma każdy kto okaże przy zakupie bilet miesięczny z miesiąca poprzedniego wystawiony na tą samą osobę.

 

Ulga handlowa STUDENT

Na wszystkich kursach linii 801 i 810 (tj. trasy do i z Gdańska) obowiązuje ulga handlowa STUDENT zezwalającą na zakup biletów jednorazowych ze zniżką -50% przez osobę legitymującą się ważną legitymacją studencką.

Zniżki nie można łączyć ze zniżką przesiadkową oraz biletem „miejskim” – tzn. ulgi nie należy przyznać w przypadku zakupienia biletu na przejazd w obrębie samego miasta Kartuzy, Żukowo,
czy Gdańsk, gdzie już wcześniej w taryfie przewidziano atrakcyjną cenę biletu 3,00 zł lub 1,50 zł.
Ulga ta nie obowiązuje dla uczniów!

 

Ulga „Senior 70+”  – seniorze, kartuską „jedynką” pojedziesz za darmo!

Wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia kartuską „jedynką” od 1 kwietnia 2022 r. pojadą bezpłatnie! Dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu będzie dokument ze zdjęciem stwierdzający wiek (dowód osobisty). Kierowca na czas przejazdu wyda bilet „zerowy” (konieczność pobrania biletu od kierującego autobusem). Przejazdy bezpłatne dla seniorów nie obowiązują na innych trasach.

 

Honorowanie biletów miesięcznych na różnych wariantach tras

Bilet miesięczny zakupiony na daną trasę, obowiązuje na wszystkich liniach komunikacyjnych kursujących w podanej relacji.

W przypadku możliwości podróżowania w danej relacji różnymi wariantami tras, obowiązuje zasada, że bilet miesięczny zakupiony na trasę dłuższą honorowany będzie również w autobusach linii jadącej trasą krótszą. Przykładowo bilet miesięczny na trasę Kartuzy – Sulęczyno przez Sierakowice (linia 14) honorowany będzie również w tej samej relacji na linii 7 kursującej najkrótszą trasą przez Brodnicę Górną i Klukową Hutę.

 

Bilet miesięczny sieciowy

Bilet miesięczny zakupiony na dowolną relację powyżej 30 km (przedział taryfowy 31-100 km) jest jednocześnie tzw. biletem sieciowym. Uprawnia on do nieograniczonej liczby przejazdów w okresie ważności biletu w dowolnej relacji wszystkimi liniami autobusowymi P.A. GRYF tj. na wszystkich liniach w powiecie kartuskim, wejherowskim, lęborskim oraz na kursach do i z Gdańska (nie obowiązuje w autobusach spółki PKS Gdańsk).

 

Bilet dzienny

Bilet dzienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami P.A. GRYF (tj. na wszystkich liniach w powiecie kartuskim, wejherowskim, lęborskim oraz na kursach do i z Gdańska (nie obowiązuje w autobusach spółki PKS Gdańsk) w dowolnej relacji w okresie jednego dnia kalendarzowego (tj. od godziny 0:00-24:00). Bilet dzienny można nabyć u kierowcy autobusu. Z uwagi na przepisy ustawowe na bilet dzienny nie obowiązują żadne ulgi.

 

Bilet 14-dniowy

Bilet 14-dniowy obowiązuje w wybranej przez pasażera relacji przez ciąg kolejnych 14 dni. Podobnie jak w przypadku biletów miesięcznych, bilet 14-dniowy zakupiony na relację dłuższą jak 30 km staje się biletem sieciowym, który umożliwia nieograniczone podróżowanie autobusami P.A. GRYF w okresie ważności biletu. Bilet 14-dniowy jest biletem imiennym do nabycia w kasach stacjonarnych P.A. GRYF (należy mieć na uwadze, że punkty sprzedaży biletów funkcjonują w wybrane dni miesiąca). Z uwagi na przepisy ustawowe na bilet 14-dniowy nie obowiązują żadne ulgi.

 

Bilet miesięczny „łączony” regionalny z biletem ZTM w Gdańsku (na autobusy i tramwaje w całej sieci ZTM)

Oferta kierowana jest do mieszkańców gmin zrzeszonych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (do MZKZ należą z zakresu naszej działalności przewozowej gmina Żukowo, gmina Kolbudy, gmina Pruszcz Gdański, Gdańsk, Sopot i Gdynia). Dojeżdżasz z terenu tych gmin do Gdańska? Kupujesz dzisiaj dwa odrębne bilety miesięczne (na linie autobusowe uruchamiane przez GRYF lub PKS Gdańsk, a następnie drugi bilet miesięczny na autobusy i tramwaje)? Zaoszczędzisz! Sprawdź szczegóły promocji „biletu łączonego”: https://mzkzg.org/wiadomosc/bilet-laczony-regionalny-wspolny-bilet-mzkzg-i-regionalnych-przewoznikow-autobusowych/

Punkt sprzedaży biletu w ramach oferty „łączonej”: kasy biletowe dworca PKS w Gdańsku.

 

Zasady wydawania duplikatów biletów miesięcznych

W przypadku zagubienia biletu miesięcznego przez pasażera, istnieje możliwość wydania jego duplikatu. W tym celu pasażer powinien wypełnić wniosek dostępny w kasach oraz na stronie internetowej i złożyć go w kasie biletowej. Duplikat wydawany jest niezwłocznie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł.

Wniosek powinien zawierać:
– imię i nazwisko właściciela biletu,
– jego adres zamieszkania,
– trasę przejazdu,
– kasę, w której bilet został kupiony (Kartuzy / Żukowo),
– miesiąc obowiązywania biletu,
– numer telefonu właściciela biletu.

pdf-icon-png-2059 (1)

Zasady wydawania zaświadczeń o cenie biletu

Aby otrzymać zaświadczenie o cenie biletu jednorazowego i/lub miesięcznego zainteresowany powinien złożyć wypełniony wniosek w kasie biletowej na dworcu kolejowym w Kartuzach. Formularze wniosków dostępne są w kasie oraz na stronie internetowej. Za wydanie zaświadczenia pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł płatna w momencie składania wniosku. Zaświadczenia wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Możliwy jest odbiór osobisty w kasie w Kartuzach lub wysyłka pocztą.

pdf-icon-png-2059 (1)

Zasady wydawania faktur VAT do biletu

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r., każdy bilet uznawany jest za fakturę VAT, jeżeli zawiera:

– numer i datę wystawienia,

– informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

– kwotę podatku,

– kwotę należności ogółem.

 

Cennik biletów (taryfa opłat) na liniach PKS Gdańsk

Cennik dostępny bezpośrednio na stronie pks.gdansk.pl