Kontakt

Przewozy Autobusowe GRYF sp. z o.o. sp. k.

ul. Armii Krajowej 1D
83-330 Żukowo

tel. 500 469 227 (pon. – pt. 6:00 – 18:00) – informacja dla pasażerów
tel. 58 685 31 07
e-mail: biuro@gryf.kartuzy.com.pl

NIP: 589-20-10-854
REGON: 221828541
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000450596
Kapitał zakładowy: 6.600.000 zł

Osoby reprezentujące spółkę:

Marian Kotecki – Prezes Zarządu Komplementariusz
Rafał Goll – Prokurent
Bartosz Milczarczyk – Prokurent

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. – 48 1090 1102 0000 0001 4482 6641


Przewozy Autobusowe „Gryf” Marian Kotecki

ul. Armii Krajowej 1D
83-330 Żukowo
NIP: 589-001-54-51
REGON: 190166322

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo:

Marian Kotecki – Właściciel

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Sztumie O/Kartuzy – 51 8309 0000 0074 9329 2000 0020