Kontakt

Przewozy Autobusowe GRYF sp. z o.o. sp. k.

ul. Armii Krajowej 1D
83-330 Żukowo

tel. 500 469 227 (pon. – pt. 6:00 – 18:00) – informacja dla pasażerów
tel. 58 685 31 07 – biuro Zarządu, kadry i księgowość
e-mail: biuro@gryfkartuzy.pl

NIP: 589-20-10-854
REGON: 221828541
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000450596
Kapitał zakładowy: 6.600.000 zł

Osoby reprezentujące spółkę:

Marian Kotecki – Prezes Zarządu Komplementariusz
Rafał Goll – Prokurent

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. – 48 1090 1102 0000 0001 4482 6641