Najczęstsze pytania

Bilety

Gdzie można nabyć bilet jednorazowy na przejazd?
W każdym autobusie P.A Gryf / PKS Gdańsk sprzedaż biletów z kasy fiskalnej prowadzi kierowca. Bilety można też nabyć w kasie biletowej na dworcu autobusowym w Gdańsku.

Gdzie można kupić bilety miesięczne?
Lista punktów sprzedaży biletów okresowych dostępna jest tutaj.

Co zrobić, gdy zgubię bilet miesięczny?
W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży lub całkowitego zniszczenia) biletu miesięcznego możliwe jest wydanie duplikatu. W tym celu Klient powinien złożyć stosowny wniosek w siedzibie firmy lub w punkcie sprzedaży biletów miesięcznych. Wniosek można pobrać tutaj.

Czy można zwrócić bilet miesięczny?
W uzasadnionych przypadkach podróżnemu przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet. Należność oblicza się przez potrącenie kwoty proporcjonalnej do liczby wykorzystanych dni obowiązywania biletu (wraz z dniem, w którym następuje zwrot) oraz odstępnego w wysokości 15% ceny biletu. W przypadku zwrotu biletów ulgowych podstawą do obliczenia kwoty odstępnego jest cena biletu normalnego ważnego na danej trasie.

Czy mogę kupić bilet miesięczny na trasę wyłącznie w jedną stronę?
Tak. Można kupić bilet miesięczny ważny na przejazd wyłącznie w jedną stronę. Cena takiego biletu będzie równa połowie opłaty przewidzianej w taryfie opłat dla danej odległości za przejazd tam i z powrotem.

Co to jest bilet sieciowy?
W firmach PKS Gdańsk oraz P.A. Gryf
funkcjonują bilety sieciowe. Są to bilety imienne. Zakup biletu PKS
Gdańsk na trasie dłuższej niż 40 km upoważnia Pasażera do nieograniczonej
liczby przejazdów na liniach organizowanych przez PKS Gdańsk (numery od 851 do
881). Natomiast zakup biletu P.A. Gryf na trasie dłuższej niż 30 km upoważnia
Pasażera do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach powiatu
kartuskiego, które są organizowane przez P.A. Gryf (numery od 2 do 810).

Do ilu lat dzieci mogą jeździć bez biletu?
Dzieci do 4 lat są uprawnione do bezpłatnych przejazdów autobusami P.A Gryf / PKS Gdańsk pod warunkiem, że będą trzymane u opiekunów na kolanach. Warunkiem skorzystania ze 100% ulgi na przejazd jest okazanie kierowcy dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Czy na bilety jednoprzejazdowe przysługuje ulga szkolna lub studencka?
Nie. Na bilety jednorazowe nie przysługuje ulga szkolna (lub studencka). Ustawowa ulga szkolna / studencka przysługuje wyłącznie na bilety miesięczne. Wyjątek stanowią przewozy realizowane w ramach komunikacji gminy Pruszcz Gdański (linie 841-848), gdzie wprowadzono taką ulgę handlową.

Czy bilet miesięczny szkolny jest ważny w dni wolne od nauki szkolnej ?
Tak. Bilet miesięczny szkolny jest ważny we wszystkie dni tygodnia (również w wakacje) i może być zakupiony na dowolną relację przejazdu.

Czy przy zakupie biletu ulgowego należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżki?
Tak. Kupując bilet ulgowy u kierującego pojazdem lub w kasie biletowej podróżny zobowiązany jest okazać (bez wezwania) odpowiedni dokument uprawniający do zniżki. Kierowca autobus lub kasjer mają prawo odmówić sprzedaży biletu z ulgą, w sytuacji, gdy podróżny nie potrafi wylegitymować się dokumentem uprawniającym do ulgi lub gdy dokument jest nieważny. Dokument uprawniający do przejazdów ulgowych należy posiadać również wraz z biletem podczas przejazdu autobusem i okazać na żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

Czy na bilecie z ulgą dla dziecka niepełnosprawnego mogę podróżować w dowolnej relacji?
Nie. Z mocy Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ulga dla dzieci niepełnosprawnych obowiązuje wyłącznie na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: miejsca nauki, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem. Na podobnych zasadach funkcjonuje również ulga dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, przy czym mogą oni z niej skorzystać również przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu. Oprócz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność należy okazać również zaświadczenie o celu podróży. Ulga ta nie przysługuje przy przejazdach w celach rekreacyjnych i innych niewymienionych w Ustawie.

Czy emeryt lub rencista ma prawo do ulgi na bilety jednoprzejazdowe lub miesięczne?
Nie. Na bilety jednorazowe i miesięczne emerytom i rencistom nie przysługują ulgi. Wyjątek stanowią autobusy komunikacji gminy Pruszcz Gdański, gdzie wprowadzono taką ulgę handlową na bilety jednorazowe.

Czy pasażerowie muszą okazywać bilety / dokumenty uprawniające do ulg przy każdym wejściu do autobusu?
Tak. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu bilet wraz z ewentualnym dokumentem upoważniającym do ulgi przy każdym wejściu do pojazdu niezależnie od tego jak często nim podróżuje.

Czy w autobusach honorowane są karty dużej rodziny?
Tak. Karty dużej rodziny honorowane są na liniach 852, 854, 855, 856, 857 i 860, karta upoważnia do otrzymania 50% zniżki na bilety jednorazowe na przejazdy w relacji Kolbudy – Gdańsk.

Czy w autobusach są honorowane bilety metropolitalne?
Nie. Bilety metropolitalne emitowane przez MZKZG nie są honorowane w komunikacji regionalnej P.A. Gryf / PKS Gdańsk.

 

Pozostałe

Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się na każdym przystanku?
Nie. Ze względu na chęć minimalizowania czasu podróży obowiązuje zasada, że kierowca zatrzymuje autobus tylko na tych przystankach, na których chcą wsiąść lub wysiąść pasażerowie. Kierowca ma obowiązek zatrzymać autobus zawsze, gdy na przystanku oczekują pasażerowie. Pasażerowie chcący opuścić pojazd powinni zasygnalizować ten fakt wciskając przycisk STOP.

Czy kierowca jest upoważniony do kontroli biletów?
Tak. Każdy kierowca jest upoważniony i odpowiedzialny za kontrolę biletów. Kierujący pojazdem prowadzi odprawę podróżnych wsiadających na wszystkich przystankach, sprawdzając ważność biletów (zarówno zakupionych w kasach jak i biletów miesięcznych). Posiadacze biletów miesięcznych i okresowych, wsiadając do autobusu, zobowiązani są do okazania ważnego biletu miesięcznego bez wezwania.

Czy muszę mieć odliczoną kwotę przy zakupie biletów w autobusie?
Nie. Kierowca powinien posiadać pewną kwotę pieniędzy, aby wydać resztę. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przypadku płatności banknotem o dużym nominale, kierowca może być zmuszony go rozmienić. Ze względu na czas obsługi pasażerów, prosimy, aby w miarę możliwości, płacić najlepiej odliczoną kwotę lub możliwie zbliżoną do wartości biletu.

Czy w autobusach można przewozić rower lub wózek dziecięcy?
Tak. Przewóz wózka dziecięcego / roweru jest bezpłatny, ale ograniczony co do ilości. Należy go ustawić w miejscu do tego przeznaczonym, naprzeciwko drugich drzwi autobusu. Ze względów bezpieczeństwa wózki / rowery nie mogą tarasować przejścia wzdłuż autobusu i powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przez podróżnego.

Gdzie uzyskać informację o zgubie pozostawionej w autobusie?
Lista punktów rzeczy znalezionych dostępna jest tutaj.